SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

Hallo

Heb jij een uitgesproken passie of is die nog aan het rijpen? Bij SiVi starten we samen een ontdekkingstocht naar jouw drijfveren en talenten. We leren samen, leven samen en werken samen. Wij helpen jouw talenten verder ontwikkelen. Jouw toekomst is onze zorg.

We leren samen. In SiVi, het Technisch Instituut Sint-Vincentius, gebeurt leren in een veilig klimaat waar respect centraal staat. Je mag fouten maken en kan altijd uit deze fouten leren. In het leerproces gaan we met jou mee op stap en bieden we onderweg de nodige steun.

We leven samen. SiVi wil een hartelijke plek zijn, waar je jezelf mag zijn en waar we oog hebben voor jou als mens. Bij ons krijg je de nodige ruimte om te groeien.

We werken samen. Samen staan we sterk. We werken samen met de scholen uit de Rembertgroep, met een team van professionele collega’s die elk hun specialiteiten hebben, met ouders en met externen. Ook als leerling werk je actief mee aan je eigen leerproces. Je leert rekening houden met anderen, compromissen sluiten en respectvol omgaan met verschillende overtuigingen.

Wij kijken uit naar een samenwerking vol passie!