SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Gezondheidszorg - 3de graad - NIEUW (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?


Droom je van een job in de zorg? Je hebt interesse in verschillende deelaspecten van de psychologie zoals ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en gespreksvoering. In gezondheidszorg leer je over de anatomie en fysiologie van de mens. Vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis leer je als toekomstig verzorgende en zorgkundige zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de  mens. Je ondersteunt zorgbehoevenden bij taken in hun dagelijks leven.

Iets voor jou?

 • Je bent een zorgzaam persoon; 
 • je hebt belangstelling voor de werking van het menselijk lichaam;
 • je bent bereid om kritisch na te denken over ruimere thema’s uit de gezondheidszorg;
 • je bent bereid om een beperkte inhaalbeweging te maken in functie van de toegepaste gezondheidsbevordering, als je in de tweede graad niet de opleiding maatschappij en welzijn volgde.

Wat daarna?

Je kan kiezen voor een professionele bachelor of een graduaatsopleiding:

 • Paramedische sector zoals sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, gezondheidszorg, logopedie, ergotherapie, voeding- en dieetkunde…
 • Pedagogische sector zoals toegepaste psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderwijs, pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen…
 • Sociaal-agogisch werk: sociaal werk, rechtspraktijk, orthopedagogie…  Daarnaast heb je de nodige beroepscompetenties om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als verzorgende of zorgkundige.

ik kies
 • Mens

 • Sociaal

 • Gezondheid

 • Wetenschap

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
wiskunde 2
gezondheidszorg 10
-anatomie en fysiologie 2
-agogisch handelen 4/2
-psychologie 0/2
-kennis en vaardigheden in de zorg (incl. toegepaste anatomie en fysiologie) 4
stage 5/6
project leren en leven 1/0
Totaal 32