SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
veiligheid

Veiligheidsberoepen (BSO)

Wat kan je verwachten?

Een job als private bewakingsagent zegt jou wel iets? Je hebt interesse voor de publieke niet-politionele veiligheidssector en je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen? In het zevende jaar veiligheidsberoepen maak je uitvoerig kennis met de tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de veiligheidssector. Bedrijfsbezoeken en werkplekleren zorgen voor een heel praktijkgerichte opleiding. Recht, sport en veiligheidstechnieken zijn de belangrijkste pijlers.

Iets voor jou?

 • Je hebt een zesde jaar BSO met succes afgewerkt;
 • je hebt interesse in de veiligheidssector;
 • discipline schrikt jou niet af;
 • je bent sportief, flexibel en sociaal vaardig.

Wat daarna?

Na het zevende jaar BSO Veiligheidsberoepen ontvang je:

 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • een attest voetbalsteward, gemeenschapswacht, gemachtigd opzichter en bedrijfseerstehulpverlener.

ik kies
 • Veiligheid

 • Beweging

 • Sociaal

 • Verantwoordelijkheid

Vakken Uren
godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
PAV 5
lichamelijke opvoeding 2
recht 5
veiligheidstechnieken 10
- fysieke paraatheid 2
- toegepaste psychologie/communicatietechnieken en conflicthantering 2
- maatschappelijke en culturele vorming 2
- preventie en deontologie 1
- EHBO 1
- organisatie private en publieke veiligheidssector 1
- private veiligheid 1
werkplekleren 4
Totaal 32