SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

Erasmus +

Met SiVi verleg je letterlijk je grenzen! 

Onze school organiseert sinds 2009 buitenlandse stages met de steun van Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie. 

VET Mobility Charter 

Het Technisch Instituut Sint-Vincentius ontving in 2016 het VET Mobility Charter van Erasmus+. Het VET-charter is een erkenning voor scholen die in het verleden kwalitatief hoogstaande mobiliteiten voor leerlingen en personeel hebben georganiseerd. In heel Vlaanderen hebben slechts 19 scholen dit behaald. Het charter is geldig tot en met 2020.  

V.l.n.r.: Pieter Van Landeghem (verantwoordelijke internationalisering SiVi), Jill Peiffer (directeur Epos vzw), Hilde Crevits (minister van Onderwijs)


Erasmus Accreditatie 

Eind 2020 kregen we heuglijk nieuws van het Nationaal Agentschap, Epos: onze accreditatie-aanvraag werd goedgekeurd! De accreditatie is een soort lange termijn overeenkomst tussen SiVi en Erasmus+, waardoor we - kort gezegd - safe zitten tot 2027. En er is nog meer goed nieuws. Door het binnenhalen van deze overeenkomst kunnen we vanaf 2021 ook beurzen van Erasmus aanvragen voor leerling competities, cursussen, gastdocenten … en dit niet alleen binnen de EU, maar wereldwijd.