SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
veiligheid

Defensie en veiligheid - 3de graad - NIEUW (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Je wordt warm gemaakt en voorbereid op een job in de private of publieke veiligheidssector. Je verwerft de professionele en fysieke competenties die vereist zijn bij de instroom naar veiligheidsberoepen. Deze richting bereidt je voor op selectie en rekrutering voor veiligheidsberoepen bij Defensie, brandweer, politie, justitie en binnenlandse zaken. Daardoor verhoog je je slaagkansen bij toelatingsproeven.

Je kan volgende attesten/certificaten behalen:

 • algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • getuigschrift hulpverlener;
 • bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie voor leerlingen die militair willen worden;
 • één of meerdere modulecertificaten uit de brandweeropleiding. 

Iets voor jou?

 • Je wil later graag een veiligheidsberoep uitoefenen bij Defensie, in een gevangenis, als bewakingsagent of bij de politie;
 • je hebt de juiste motivatie, maturiteit, discipline en bent medisch geschikt;
 • je bent sportief en sociaal vaardig.

Wat daarna?

Je bent goed voorbereid voor de selectie en rekrutering voor veiligheidsberoepen. Je  kan vlot doorstromen naar opleidingen hoger onderwijs en specifieke  vervolgopleidingen (zoals bij de politie).

ik kies
 • Veiligheid

 • Beweging

 • Sociaal

 • Verantwoordelijkheid

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
wiskunde 3
defensie en veiligheid 13/14
- recht 2
- mens en samenleving 2/4
- preventie en deontologie 0/1
- brandweer 1/0
- EHBO 1/0
- fysieke paraatheid 2
- werkplekleren 4
- politie 1
project leren en leven 1/0
Totaal 32