SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Opvoeding en begeleiding - 3de graad - NIEUW (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Help je graag kinderen in hun groei en ontwikkeling? Je maakt kennis met ontwikkelings- en gezondheidspsychologie. Je leert pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek. Dat gebeurt zowel in gewone als bijzondere contexten, waarbij de focus ligt op de ondersteuningsprocessen in leren en ontwikkelen. Je besteedt ook aandacht aan domeinspecifieke wetgeving en deontologie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.

Iets voor jou?

 • Je bent sociaalvaardig;
 • je helpt en ondersteunt graag kinderen;
 • je toont interesse in de welzijnszorg;
 • je bent bereid om een beperkte inhaalbeweging te maken in functie van de toegepaste gezondheidsbevordering, als je in de tweede graad niet de opleiding maatschappij en welzijn volgde.

Wat daarna?

Je kan kiezen voor een professionele bachelor of een graduaatsopleiding binnen:

 • Pedagogische sector zoals toegepaste psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderwijs, pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen…
 • Sociaal-agogisch werk: sociaal werk, rechtspraktijk, orthopedagogie…
 • Paramedische sector zoals sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde,  gezondheidszorg, logopedie, ergotherapie, voeding- en dieetkunde… 

Daarnaast heb je de nodige beroepscompetenties om meteen de stap te zetten naar de arbeidsmarkt als kinderbegeleider baby, peuter en schoolgaande kinderen.

ik kies
 • Mens

 • Sociaal

 • Samenleving

 • Opvoeden

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
wiskunde 2
opvoeding en begeleiding 10
-psychologie 3
-pedagogie 2
-pedagogisch en kwaliteitsbewust handelen 3
-levensreddend handelen 1/0
-orthopedagogie 0/1
-artistieke vorming 1
stage 5/6
project leren en leven 1/0
Totaal 32