SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
sport

Beweging en sport - 3de graad - NIEUW (A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?


Je bent gebeten door sport. Je leert techniek en tactiek tijdens sport- en bewegingsactiviteiten. Je organiseert en begeleidt een activiteit voor verschillende doelgroepen. Je neemt verantwoordelijkheid op voor materiaal, onderhoud van sportterreinen en kleine herstellingswerken. Je bent bereid om te werken aan je basiskennis Frans en Engels om communicatief vaardig te zijn. Specifieke aandacht gaat naar het behalen van het diploma Hoger Redder.

Iets voor jou?

  • Je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen;
  • je wil beter worden in het organiseren en begeleiden van activiteiten;
  • je bent communicatief vaardig;
  • je wil je inzetten om de extra attesten te behalen om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wat daarna?

Je bent goed voorbereid op een job waar fysieke paraatheid en sociale vaardigheden belangrijk zijn. Je behaalt de beroepskwalificatie sport- en spelleider. Wil je meer dan kan je een graduaatsopleiding of een 7de jaar Se-n-Se volgen.


In de derde graad kan je volgende attesten extra behalen: bewegingsanimator, Hoger Redder en Bedrijfseerstehulp. Volgde je ook de tweede graad dan kan je het attest Multimove, Start 2 coach en Junior Helper ontvangen.

ik kies
  • Sport

  • Begeleiden

  • Sociaal

  • Engagement

Vakken Uren
godsdienst 2
PAV 6/5
Frans 1
communicatie Frans 1
Engels 1
communicatie Engels 1
beweging en sport 20/21
- sport- en spelbegeleiding 3
- materiaalkennis 2
- werkplekleren 4
- levensreddend handelen i.f.v. Hoger redder 1/2
- sport (atletiek, gymnastiek, ritmiek, teamspelen, zwemmen en reddend zwemmen) 9
- toegepaste ICT 1
Totaal 32