SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
sport

Sport - 2de graad (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Als sportieveling vind je in deze theoretisch-praktische studierichting gegarandeerd jouw ding. Je volgt een sportieve opleiding met aandacht voor wetenschappen en psychologie. Daarnaast word je een kei in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen (met in de derde graad de beroepskwalificatie Sport- en spelleider). 

Iets voor jou?

  • Wetenschappen in relatie tot sport vind jij de max! 
  • je hebt een brede sportieve interesse;
  • je wil leren hoe je activiteiten met groepen kan begeleiden, zowel vanuit psychologisch als organisatorisch standpunt;
  • je bent communicatief vaardig;
  • je bent iemand die kan doorzetten, samenwerken en vooruit wil

Wat daarna?

Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden van de tweede graad Sport doorstromen naar de derde graad Sportbegeleiding. Daar moet de beroepskwalificatie Sport- en spelleider gehaald worden. Het Hoger Reddersdiploma bieden we aan en is een extra troef voor de leerlingen. Een overstap naar een andere D/A-richting of de A-richting Beweging en sport blijft mogelijk. 

ik kies
  • Sport

  • Wetenschap

  • Organiseren

  • Sociaal

Vakken Uren
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 2/1
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
wiskunde 3
sportbegeleiding 12/16
- psychologie en agogiek 2/3
- anatomie en fysiologie 1/2
- toegepaste fysica 1
- sport (atletiek, gymnastiek, ritmiek, teamspelen, zwemmen, fitness) 8
- project wetenschappen 0/1
- sport gerelateerde ICT 0/1
informatica 1/0
artistieke vorming 1/0
project leren en leven 1/0
Totaal 32