SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
veiligheid

Integrale Veiligheid (TSO)

Wat kan je verwachten?

Heb je belangstelling voor een job in de publieke of private veiligheidssector? Wil je je goed voorbereiden op de selectieproeven bij de politie? Wil je jouw sociale vaardigheden verder ontwikkelen? In het zevende jaar Integrale veiligheid maak je uitvoerig kennis met de tewerkstellingsmogelijkheden en verwachtingen binnen de veiligheidssector. Bedrijfsbezoeken en werkplekleren zorgen voor een heel praktijkgerichte opleiding. Recht, sport en veiligheidstechnieken zijn de belangrijkste pijlers. 

Iets voor jou?

  • Je behaalde het diploma secundair onderwijs;
  • je wil graag een job bij de politie, de brandweer of als bewakingsagent;
  • discipline schrikt jou niet af; 
  • je bent sportief en sociaal vaardig.

Wat daarna?

Na het zevende jaar Se-n-Se Integrale Veiligheid behaal je: 

• een certificaat van het Se-n-Se Integrale Veiligheid; 

• attesten van deelopleidingen van de brandweeropleiding; 

• een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent; 

• een attest preventieadviseur niveau 3; voetbalsteward; gemachtigd opzichter; bedrijfseerstehulpverlener. 


Na het zevende jaar Integrale veiligheid is een bacheloropleiding Maatschappelijke veiligheid of Sociaal werk zeker mogelijk.

ik kies
  • Veiligheid

  • Beweging

  • Sociaal

  • Verantwoordelijkheid

Vakken Uren
Nederlands 2
Engels 1
Frans 2
lichamelijke opvoeding 2
zwemmen 1
recht 4
veiligheidstechnieken 12
- preventie en deontologie 1
- toegepaste psychologie/communicatietechnieken en conflicthantering 2
- maatschappelijke en culturele vorming 2
- EHBO 1
- fysieke paraatheid 2
- organisatie private en publieke veiligheidssector 1
- private veiligheid 1
- politie 2
werkplekleren incl. brandweer (i.s.m. WOBRA vzw) 8
Totaal 32