SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Maatschappij en welzijn - 2de graad (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische richting. Je leert basiscompetenties in zorgverlening en begeleiding aan. Je leert oog hebben voor gezondheid en gezondheidsbevordering. Je maakt kennis met fysiologie en ontwikkelingspsychologie. Je leert pedagogische vaardigheden aan. De plaats van de mens in de samenleving heeft voor jou straks geen geheimen meer. 

Iets voor jou?

  • Je hebt belangstelling voor het menselijk functioneren: de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen;
  • je bent nieuwsgierig om je talenten en mogelijkheden te ontdekken binnen de zorg en begeleiding;
  • je bent positief en sociaal ingesteld

Wat daarna?

Het ligt voor de hand dat je na een tweede graad Maatschappij en welzijn doorstroomt naar Gezondheidszorg of Opvoeding en begeleiding. Een overstap naar een andere D/A- of A-richting blijft mogelijk. 

ik kies
  • Mens

  • Sociaal

  • Samenleving

  • Zorg

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
wiskunde 3
maatschappij en welzijn 10/12
- ontwikkeling en pedagogisch handelen 4
- toegepaste gezondheidsbevordering 3
- gezondheidsbevordering 2/3
- anatomie en fysiologie 1/2
welzijnslab 0/1
ICT 1/0
artistieke vorming 1/0
project leren en leven 1/0
Totaal 32