SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

Inschrijven

INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Je kan je reeds aanmelden (alle richtingen met uitzondering van het 5e jaar Defensie en veiligheid,  het 7e jaar Integrale veiligheid en het 7e jaar Veiligheidsberoepen) voor het schooljaar 2023 - 2024 via volgende link. Let op! De inschrijving kan pas definitief worden vanaf 23 mei 2023: het onthaal neemt hiervoor contact op met elke aangemelde kandidaat ten laatste begin juni.

Aanmelden voor het 5e jaar Defensie en veiligheid kan via deze link. Let op! De inschrijving kan pas definitief worden vanaf 23 mei 2023: het onthaal neemt hiervoor contact op met elke aangemelde kandidaat.

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan tijdens de openingsuren van de school:

Maandag:     8.00u - 17.30u
Dinsdag:       8.00u - 17.30u
Woensdag:   8.00u - 12.00u     13.00u - 16.00u
Donderdag:  8.00u - 12.00u     13.00u - 16.30u
Vrijdag:         8.00u - 12.00u     13.00u - 16.30u

Kom gerust langs, we helpen je graag verder! Welkom@Sivi! 

Vanaf eind januari 2023 kunt u zich hier inschrijven voor het instroomtraject voor het schooljaar 2023 - 2024.

De definitieve inschrijving tot het 7de jaar TSO Integrale veiligheid en het 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen wordt voorafgegaan door een instroomtraject dat bestaat uit een lichamelijke proef (loopoefening, enkel voor kandidaten voor 7 TSO) en een motivatiegesprek. De bedoeling van deze lichamelijke proef is te testen of kandidaten over enkele basiscompetenties beschikken, die ze in de loop van de opleiding verder kunnen ontwikkelen. De bedoeling van het motivatiegesprek (zowel voor TSO als BSO) is nagaan of kandidaten intrinsiek gemotiveerd zijn voor één van de beoogde beroepen. Kandidaten krijgen tijdens dit instroomtraject ook informatie over de studierichting en de vereisten vanuit de veiligheidssector. De noodzakelijke documenten om in te schrijven (o.a. uittreksel uit het strafregister) worden op dat moment ingediend. 

Op basis van de resultaten van de instroomtest en de chronologie van de aanmelding, neemt een toelatingsklassenraad een definitieve beslissing. Deze beslissing wordt kort daarna meegedeeld. Wie geselecteerd is, wordt dan meteen ingeschreven. Indien er meer geschikte kandidaten dan plaatsen zijn wordt er een wachtlijst opgemaakt. (een beperkt aantal plaatsen wordt voorbehouden voor de leerlingen van SiVi). 


Se-n-Se Integrale veiligheid (TSO)

Inschrijven*

Veiligheidsberoepen (BSO)

Inschrijven*

* De inschrijving is pas definitief na het succesvol doorlopen van het instroomtraject.