SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

Inschrijven


INSCHRIJVEN 

Omwille van de corona-crisis is het mogelijk om nu reeds digitaal in te schrijven voor volgend schooljaar in onze school.
Met dit inschrijvingsformulier schrijf je je zoon of dochter in als nieuwe leerling in het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout voor het schooljaar 2021-2022. Om te kunnen starten, hebben wij een geldig e-mailadres nodig van een (van de) ouder(s). Houd ook het rijksregisternummer van je zoon of dochter bij de hand. Je vindt het op de achterkant van de identiteitskaart of de Kids-ID. De inschrijving wordt definitief wanneer de leerling op de dag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. In het kader van de privacywetgeving zal de school je bij het begin van het schooljaar de nodige informatie verstrekken. 

Schrijf je HIER in voor het schooljaar 2021 - 2022

Openingsuren

Maandag:     8.00u - 12.15u     13.00u - 17.30u
Dinsdag:       8.00u - 12.15u     13.00u - 17.30u
Woensdag:   8.00u - 12.15u     13.00u - 16.00u
Donderdag:  8.00u - 12.15u     13.00u - 16.30u
Vrijdag:         8.00u - 12.15u     13.00u - 16.30u


De definitieve inschrijving tot het 7de jaar TSO Integrale veiligheid en het 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen wordt voorafgegaan door een instroomtraject dat bestaat uit een lichamelijke proef (loopoefening, enkel voor kandidaten voor 7 TSO) en een motivatiegesprek. De bedoeling van deze lichamelijke proef is te testen of kandidaten over enkele basiscompetenties beschikken, die ze in de loop van de opleiding verder kunnen ontwikkelen. De bedoeling van het motivatiegesprek (zowel voor TSO als BSO) is nagaan of kandidaten intrinsiek gemotiveerd zijn voor één van de beoogde beroepen. Kandidaten krijgen tijdens dit instroomtraject ook heel wat informatie over de studierichting en de vereisten vanuit de veiligheidssector, ook documenten die noodzakelijk zijn om in te schrijven (o.a. uittreksel uit het strafregister, …) worden overhandigd. 

Op basis van de resultaten van de instroomtest en de chronologie van de aanmelding, neemt een toelatingsklassenraad een definitieve beslissing. Deze beslissing wordt kort daarna meegedeeld. Wie geselecteerd is, wordt dan meteen ingeschreven. Indien er meer geschikte kandidaten dan plaatsen zijn wordt er een wachtlijst opgemaakt. (een beperkt aantal plaatsen wordt voorbehouden voor de leerlingen van SiVi). 

Vanaf 11 januari 2021 kunt u zich hier inschrijven voor het instroomtraject voor het schooljaar 2021-2022.

Se-n-Se Integrale veiligheid (TSO)

Inschrijven*

Veiligheidsberoepen (BSO)

Inschrijven*

* De inschrijving is pas definitief na het succesvol doorlopen van het instroomtraject.