SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Welzijnswetenschappen - 3de graad - NIEUW (D-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Durf jij onze samenleving in vraag stellen? Je wil kritisch nadenken en stilstaan bij verschillende maatschappelijke visies en stromingen. In sociale en gedragswetenschappen leer je verbanden leggen tussen recht, politiek, communicatie en menselijk gedrag. Fysiologie en anatomie geven jouw inzicht in het functioneren van de mens als organisme. Je krijgt een wetenschappelijke basis voor de toekomst.

Iets voor jou?

 • Je houdt van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van maatschappelijke fenomenen, politieke systemen en diverse culturen
 • je hebt interesse in sociale aspecten van recht;
 • je bent geboeid door biologie van de mens, de impact van chemie op de omgeving en onze gezondheid;
 • je bent geïnteresseerd in de wereld rondom jou.

Wat daarna?

Volgens interesse kan je kiezen voor een academische of professionele bachelor binnen

 • Pedagogische sector zoals psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderwijs, pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen…
 • Paramedische sector zoals biomedische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, gezondheidszorg, logopedie, ergotherapie, voeding- en dieetkunde…
 • Sociaal-agogisch werk: gezinswetenschappen, sociologie, criminologie, sociaal werk, rechtspraktijk, orthopedagogie…

ik kies
 • Mens

 • Sociaal

 • Samenleving

 • Wetenschap

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen (incl. fys., alg. chem.) 3
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
wiskunde 3
statistiek 0/1
toegepaste sociale en gedragswetenschappen 7
-sociologie 4
-psychologie en pedagogie 3
sociaal lab 1
filosofie 2
kunstbeschouwing 1
project leren en leven 1/0
Totaal 32