SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
sport

Sportbegeleiding - 3de graad - NIEUW (D/A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Het volgen van een sportrichting is fantastisch om je breed te ontwikkelen. Op theoretisch vlak ontwikkel je in een sportcontext inzicht in anatomie, fysiologie en bewegingswetenschappen. Sportief dagen we je uit om een gevorderd niveau te halen in techniek, tactiek en attitude. Je leert verschillende rollen zoals scheidsrechter, feedbackgever, materiaalverantwoordelijke... Je ontwerpt en begeleidt sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen. We zetten volop in op het behalen van het diploma Hoger Redder.

Iets voor jou?

  • Natuurwetenschappen en het menselijk lichaam weten je enorm te boeien;
  • je bent sportief, je kan doorzetten en je bent een teamplayer;
  • je bent sociaal en je kan met anderen samenwerken en/of aan anderen leiding geven.

Wat daarna?

Door het breed sociaal profiel van de richting ben je klaar om een vrije keuze te maken  in de lijn van je interesses. Naast het behalen van de beroepskwalificatie sport- en spelleider kan je kiezen voor een professionele bachelor of graduaatopleiding.

  • Pedagogische beroepen: Secundair onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs;
  • Paramedische beroepen: Gezondheidszorg optie Biomedische Laboratorium- technologie, Ergotherapie, Voedings- en Dieetkunde, Verpleegkunde, Vroedkunde,  Sport en bewegen, Logopedie en Podologie; 
  • Sociaal-agogisch werk: Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste Psychologie.  


Of je volgt een zevende jaar Integrale veiligheid als voorbereiding voor een uniformberoep.

Zwembadredder

Het praktisch gedeelte wordt voorbereid in de zwemlessen. Het theoretisch gedeelte is optioneel en zal georganiseerd worden in extra lesuren.

ik kies
  • Beweging

  • Wetenschap

  • Conditie

  • Sociaal

Vakken Uren
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
wiskunde 2
sportbegeleiding 18/19
- sport (atletiek, gymnastiek, ritmiek, teamspelen, zwemmen, reddend zwemmen, conditie en verdedigingssporten, omnisport) 9
- algemene fysiologie 2/0
- sportfysiologie 0/2
- anatomie 2
- psychologie en agogiek 3
- veilig sporten en trainen 2/0
- sportlab 0/2
- zwembadredder theorie 0/1
project leren en leven 1/0
Totaal 32