SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
sport

Lichamelijke opvoeding en sport - 3de graad (TSO)

Wat kan je verwachten?

Ben je een sportieveling? Dan kun je je zeker uitleven in atletiek, balsporten, gymnastiek, omnisport, ritmiek en zwemmen. De klemtoon ligt op het sporttechnische, maar er is ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen en houdt ervan een groep op sleeptouw te nemen. Je bent geboeid door natuurwetenschappen en de werking van het menselijk lichaam. Je past deze kennis toe in de sportlessen. Je denkt na over hoe gezond leven en evenwichtig trainen de sportprestaties kunnen verbeteren. 

Iets voor jou?

  • Je bent sportief en sociaal en hebt een groepsgerichte spirit; 
  • natuurwetenschappen weten je enorm te boeien;
  • je bent geïnteresseerd in de werking van het menselijk lichaam.

Wat daarna?

Volgens je interesse kan je daarna kiezen voor een professionele bacheloropleiding: 

  • pedagogische beroepen: Secundair Onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs; 
  • paramedische beroepen: Gezondheidszorg optie Biomedische Laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Voedings- en Dieetkunde, Verpleegkunde, Vroedkunde, Sport en bewegen, Logopedie en Podologie; 
  • sociaal-agogisch werk: Orthopedagogie, Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie. 


Of je volgt een zevende jaar Maatschappelijke veiligheid om je voor te bereiden op een loopbaan in de bewakingssector of bij de politie.

ik kies
  • Beweging

  • Wetenschap

  • Conditie

  • Sociaal

Vakken Uren
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
wiskunde 3
toegepaste fysica 1
toegepaste chemie 1
toegepaste biologie 4
psychologische aspecten 3
LOS en maatschappij 1
atletiek 2
balsporten 2
zwemmen 2
ritmiek 1
omnisport 1
gymnastiek 2
Totaal 34