SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Sociale en technische wetenschappen - 4de jaar (TSO)

Wat kan je verwachten?

Hoe denkt een mens? Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe functioneert een mens? In natuurwetenschappen en sociale wetenschappen krijg je daar zeker een antwoord op. In de lessen integrale opdrachten ontwikkel je sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert sociale en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken.

Iets voor jou?

  • Je hebt belangstelling voor zowel natuurwetenschappen als sociale wetenschappen
  • De wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en jouw eigen plaats daarbinnen weten jou enorm te boeien. 
  • Je bent positief en sociaal ingesteld.

Wat daarna?

Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden tweede graad naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen doorstromen. Een overstap naar een andere TSO-richting blijft echter mogelijk.

ik kies
  • Maatschappelijk

  • Wetenschap

  • Onderzoeken

  • Sociaal

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 3
informatica 2
natuurwetenschappen 4
sociale wetenschappen 4
integrale opdrachten 6
Totaal 34