SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Sociale en technische wetenschappen - 3de graad (TSO)

Wat kan je verwachten?

Ben je sociaal voelend? Heb je interesse in mens en samenleving? Dan is de richting Sociale en technische wetenschappen zeker iets voor jou! In deze richting wordt het menselijk handelen vanuit verschillende invalshoeken benaderd, zowel sociaal als wetenschappelijk. Je leert hoe de mens functioneert in de samenleving. Je doet wetenschappelijk onderzoek en organiseert activiteiten aangepast aan de verschillende doelgroepen.

Iets voor jou?

  • Je hebt belangstelling voor zowel natuurwetenschappen als sociale wetenschappen; 
  • de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en jouw eigen plaats daarbinnen weten jou enorm te boeien; 
  • je bent positief en sociaal ingesteld.

Wat daarna?

Volgens je aanleg kan je daarna kiezen voor een professionele bacheloropleiding: 

  • pedagogische beroepen: Secundair Onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs; 
  • paramedische beroepen: Vroedkunde, Ergotherapie, Voedingskunde en Dieetkunde, Verpleegkunde; 
  • sociaal-agogisch werk: Orthopedagogie, Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, Pedagogie van het jonge kind. 


Een zevende specialisatiejaar TSO is ook steeds mogelijk. In het zevende jaar Maatschappelijke veiligheid kun je je voorbereiden op een loopbaan in de publieke en/of private sector.

ik kies
  • Maatschappelijk

  • Wetenschap

  • Onderzoeken

  • Sociaal

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 3
natuurwetenschappen 5
sociale wetenschappen 5
integrale opdrachten 6
Totaal 34