SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
mensen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen - 2de graad - NIEUW (D-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociologie en psychologie.  

Je leert wetenschappelijk onderbouwde verbanden zien tussen samenleving, mens en gedrag. 

Iets voor jou?

  • Je hebt belangstelling voor de algemeen vormende vakken, filosofie, sociologie en psychologie; 
  • wetenschappen weten je enorm te boeien;
  • je bent nieuwsgierig naar de wisselwerking tussen de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag

Wat daarna?

Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden tweede graad naar de derde graad Welzijnswetenschappen doorstromen. Een overstap naar een andere D- of D/A-richting blijft mogelijk. 

ik kies
  • Mens

  • Sociaal

  • Samenleving

  • Wetenschap

Vakken Uren
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 3/4
extra inoefening wiskunde 1/0
natuurwetenschappen 3/4
mens en samenleving 1/0
ICT 1/0
artistieke vorming 1/0
kunstbeschouwing 0/1
Soc. ICT lab 0/1
filosofie 2
sociologie en psychologie 5
Totaal 32