SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

passie
voor
sport

Beweging en sport - 2de graad - NIEUW (A-finaliteit)

Wat kan je verwachten?

Als sportieveling vind je in deze praktische studierichting gegarandeerd jouw ding. Je volgt een sportieve opleiding met aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor kinderen. Je leert ook verantwoordelijkheid nemen voor materiaal en het onderhoud van sportterreinen. Je hebt de kans om het attest multimove begeleider te behalen en je krijgt een voorbereiding op de redders- en de initiatorcursus van de Vlaamse trainersschool.

Iets voor jou?

  • Sporten vind jij de max! Je hebt dan ook een brede sportieve interesse;
  • je wil leren hoe je activiteiten met kinderen kan begeleiden, zowel vanuit psychologisch als organisatorisch standpunt;
  • je bent communicatief vaardig;
  • je bent iemand die kan doorzetten, samenwerken en vooruit wil;
  • je wil je engageren om attesten te behalen om daarmee aan de slag te kunnen.

Wat daarna?

Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden van de tweede graad Bewegen en sport doorstromen naar de derde graad. Daar kan de beroepskwalificatie Sport- en spelleider gehaald worden. In de derde graad kan je het attest van Hoger Redder, bewegingsanimator en het algemeen gedeelte van de initiatorcursus behalen. Een overstap naar een andere A-richting blijft mogelijk. 

ik kies
  • Sport

  • Begeleiding

  • Sociaal

  • Engagement

Vakken Uren
godsdienst 2
Frans 2
Engels 2
PAV 8
beweging en sport 16
- sport- en spelbegeleiding 5
- veilig sporten 2
- reddend zwemmen 1
- sport (atletiek, gymnastiek, ritmiek, teamspelen, zwemmen) 8
informatica 1/0
sport ICT 0/1
artistieke vorming 1
Totaal 32