Taalbeleid

Als Emma zegt: "Ik kan het wel lezen, maar ik begrijp niet wat er staat", dan heeft ze een probleem met haar moedertaal.

SiVi beoogt dat elke leerling zich uiteindelijk correct en met nuance, zakelijk of speels kan uiten in Standaardnederlands. Zo is die jongere ook beter voorbereid op hogere studies en op de uitdagingen van het leven. We zetten in op alle vier de taalvaardigheden: spreken en luisteren, schrijven en lezen.

Taal- en talenbeleid is ook de gedichtendag, de week van waarom, uitwisselingsprojecten, ondersteuning van leerlingen met een OKAN-achtergrond, het inzetten op CLIL, buitenlandse stages en studiereizen, talendag, theatervoorstellingen …