Pesten kan niet

In SiVi  is het welbevinden van onze jongeren een prioriteit. We willen op onze school een veilig klimaat creëren waarin al onze leerlingen zich harmonieus kunnen ontwikkelen zodat  goede leerprestaties en attitudevorming mogelijk zijn.
Dat pesten niet in zo’n omgeving past is overduidelijk. Daarom voeren we een gericht anti-pestbeleid dat uitgeschreven in een Pest Actie Plan.
Als school proberen we een preventieve aanpak te ontwikkelen waardoor het aantal pestgevallen op onze school daalt. We beseffen dat ondanks deze preventieve aanpak pesterijen nooit helemaal zullen verdwijnen.
Wanneer pesten zich op school voordoet pakken we dit met een niet- bestraffende, probleemoplossende methode aan die gebaseerd is op empowerment van alle leerlingen. Daarnaast vinden we het belangrijk om via een herstelgerichte aanpak alle betrokkenen te benaderen.
Het volledige Pest Actie Plan kan je hier terugvinden. Het stappenplan die we volgen bij pestsituaties vind je hieronder.