Pastoraal

We zijn een katholiek geïnspireerde school en de groep pastoraal helpt de spirituele beleving vorm te geven. Zowel het hoofd en het hart, als de handen van de leerlingen willen we aanspreken.

Vanuit ons jaarthema plannen we enkele bezinningen; we staan stil bij ankerpunten in kerkelijk en burgerlijk jaar. Leerlingen op zo'n momenten samenbrengen, biedt kansen om levensbeschouwelijk te groeien. We streven ernaar om op school deze christelijke inspiratie in de omgang met elkaar voelbaar te maken.