Leren leren

Je bent op school om te studeren, maar dit is niet altijd zo eenvoudig. Eigenlijk vind je studeren best wel moeilijk en lastig. Wij helpen jullie om van studeren een natuurlijke houding te maken.

In de 1ste graad was je algemeen gesproken al vrij intensief bezig rond ‘Leren Leren’. De scholen van de onderbouw investeerden daar op zeer regelmatige basis in.

In de 2de graad streven we naar enkele projecten ter aanvulling. Op de eerste plaats zijn het je vakleerkrachten die je helpen: ze bieden remediëringskansen, stellen studeerwijzers op en geven studietips.                                

Wij ondersteunen dit verder en trachten het negatieve beeld dat leren bij pubers kan oproepen, te beïnvloeden en positief om te buigen. De nadruk ligt nu vooral op de leerhouding en studieplanning.

In het derde jaar geeft de klastitularis uitleg over hoe je met je planningsagenda aan de slag kan en een weekplanning opmaakt.

In het derde en vierde jaar leer je een studieplanning opstellen voor de examenperiode. Je wordt er ook voorbereid op het afleggen van je communicatieve proef voor Frans, Engels of Duits.

Slaag je er niet in om altijd alles bij je te hebben? Mevrouw Jo Demont helpt je in een sessie over het bijhebben van lesmateriaal.

In het 5de jaar krijgen alle leerlingen in september een sessie over uitstelgedrag aanpakken en leren plannen. In november krijgen ze uitleg over hoe ze zich optimaal op een mondeling examen kunnen voorbereiden. Voor onze 5de en 6de jaars staan er in het 2de trimester ook workshops rond motivatie, plannen en samenvatten gepland.