Leerlingbegeleiding

Vandaag behoort leerlingen begeleiden tot de kernopdracht van leraar en school. De totale persoonlijkheid staat hierbij bewust voorop.

Vanuit de cel leerlingbegeleiding richten we ons in eerste plaats op het welbevinden van elke leerling. We treden zowel preventief als remediërend op. Elke leerling kan bij de leerlingbegeleiding terecht voor o.a. twijfels over studiekeuze, moeilijkheden als gevolg van ziekte, in de knoop zitten met bepaalde thuissituaties, geen aansluiting vinden bij klasgenoten, pestproblemen.

Wekelijks overleggen directie, leerlingbegeleiding, jaarverantwoordelijken en CLB. Zo hopen we samen tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen. We voorzien, indien nodig, in verdere begeleiding of we verwijzen door naar een externe dienst.