huiswerkklas

Voor heel wat leerlingen vormt het maken van huiswerk geen probleem. Zij komen thuis, maken hun taken en leren hun lessen, zonder dat er iemand een opmerking over hoeft te maken. Bij andere leerlingen verloopt het niet zo vlot: zij hebben een minder goede leerhouding of weten niet precies hoe zij een taak of les moeten aanpakken. Vaak vergeten ze taken op tijd in te dienen of beurten te studeren. Om deze laatste groep leerlingen te helpen, organiseren we dit jaar op school opnieuw een huiswerkklas.

Het doel van de huiswerkklas is om leerlingen van het 3de jaar op tijdelijke basis, door de geboden structuur en begeleiding, de gewenste huiswerkattitude te laten ontwikkelen zodat zij in staat zullen zijn om op hun eigen niveau te werken en te leren.

In de huiswerkklas wordt er een structuur en ruimte aangeboden waarin leerlingen zo veel als mogelijk zelfstandig hun huiswerk moeten maken, dit onder toezicht en met begeleiding. De huiswerkklas is geen bijles, dus lesinhouden worden niet opnieuw uitgelegd. We zetten enkel in op het aanleren van een goede studiemethode.

Leerlingen van het 3de jaar die nood hebben aan huiswerkbegeleiding worden via een brief uitgenodigd, na overleg van de klassenraad, maar ook de ouders of de leerlingen zelf, kunnen vragende partij zijn. De huiswerkklas vindt plaats op dinsdagavond (van 17 tot 17.50 uur) en op donderdagavond (van 16 tot 16.50 uur).

Je schrijft in voor een periode van ongeveer 4 weken. Het is de bedoeling dat je aansluitend naar de avondstudie gaat en ook op maandag tijdens die periode avondstudie volgt. Deze (tijdelijke) avondstudie zal niet aangerekend worden. De huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen sanctie. Het is de bedoeling bij de leerlingen een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de taken te verwerken. De huiswerkklas bestaat uit maximaal 8 leerlingen en wordt per schooljaar 5 keer ingericht. Inschrijven voor de huiswerkklas kan door een Smartschoolbericht te sturen naar mevr. Elien Degryse.