Historiek

Het Technisch instituut Sint-Vincentius heeft een bewogen geschiedenis van ruim tweehonderd jaar. Zoals op zovele plaatsen ontfermden enkele vrome juffrouwen zich door gratis onderricht te geven aan arme knechtjes en meisjes.

Het begin

In 1791 kochten Marie Moke en Colette Couteau een huis in de huidige Spinneschoolstraat om er hun bestaande spinneschool in onder te brengen. Met de hulp van enkele juffrouwen verzorgden zij een basisopleiding in handvaardigheden en een algemene opleiding voor jonge meisjes. In 1824 noemden zij zichzelf zusters van liefde, van een kloosterregel was toen echter nog geen sprake. De kloosterregel van het bisdom werd kort na 1852 ingevoerd.

Uitbreiding

De kloostergemeenschap Sint-Vincentius herstructureerde het geheel: de jongens verhuisden, het aantal meisjes groeide sterk. Tijdens de economische crisis van 1840-1850 was de spinneschool of kantwerkschool één van de liefdadige initiatieven die de kinderen moesten beschermen tegen de dreigende hongersnood.

In de 19de eeuw kende de school een grote uitbreiding, zowel wat het leerlingenaantal als wat de accommodatie betreft. In de tweede helft van de 19de eeuw werden drie wijkscholen, twee weeshuizen en een kostschool opgericht. De verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog werden hersteld in 1922.

Interbellum

Na de invoering van de leerplicht tot 12 jaar en de leerduur tot 14 jaar nam het leerlingenaantal sterk toe, wat opnieuw leidde tot een uitbreiding van het personeel en de infrastructuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de school in 1940 nogmaals gebombardeerd, ontruimd en door verschillende legers bezet.

Volle expansie

De nieuwe onderwijswetten en de schoolstrijd van de jaren 1950 legden voor twintig jaar de structuren van onze scholen vast. In 1955 werden de technische school en de leerwerkschool omgezet tot het Technisch instituut Sint-Vincentius met zuster Suzanne als directeur, opgevolgd door zuster Beatrix. In 1956 startte de moderne humaniora als Sint-Vincentiusinstituut aso met directeur zuster Rachel.

VSO

In 1972 stapten alle katholieke secundaire scholen van de regio over naar het vso, later type I genoemd. Een verbreding van het onderwijsaanbod in het algemeen en technisch onderwijs en het beroepsonderwijs dateerde uit die tijd.

En maar bouwen

Het aantal leerlingen steeg spectaculair tussen 1955 en 1996 van 220 naar 1260 leerlingen. Uiteraard betekende dit een continue uitbreiding van het gebouwenpark op onze vrij beperkte oppervlakte. In 1972 vond de zustergemeenschap een onderdak in het nieuwe klooster aan de Viaductstraat. Zo kon de school het oude klooster inpalmen voor onderwijsdoelen.

Nieuwste structuur

De nieuwe onderwijsstructuur So 89 werkte in 1989 de dualiteit tussen het traditioneel onderwijs en type I weg. Dit historische compromis herschikte de studierichtingen nog eens:
SiVi, de naam van de schoolsportclubs, gaf de roepnaam voor de scholen van de vzw Sint-Vincentiusinstituut nl. Sint-Vincentiusinstituut ASO en Technisch instituut Sint-Vincentius.

Herstructurering van het onderwijsaanbod in Torhout

Op 1 september 2000 kwamen alle eerstejaars samen in de Bruggestraat. 1 september 2001 belandden ook de tweedejaars van het Vrij Technisch Instituut en het Technisch instituut Sint-Vincentius op dezelfde campus.
Op 1 september 2001 ging men over tot de voltooiing van de herstructureringsplannen. De nieuwe structuur zag er dan als volgt uit:
 

  • één globale Middenschool Sint-Rembert als onderbouw (administratief drie scholen);
  • één ASO-bovenbouw: tweede en derde graad, het College (administratief twee scholen);
  • drie TSO/BSO-bovenbouwscholen: Vrij Technisch Instituut, Vrij Land- en Tuinbouwinstituut en Technisch instituut Sint-Vincentius.

Bijgevolg vormde het Sint-Vincentiusinstituut ASO vanaf 1 september 2001 een pedagogisch geheel met het Sint-Jozefsinstituut-College en verhuisde dus naar de Bruggestraat (campus noord). Het VLTI verliet haar onderkomen op campus noord en nam de vrijgekomen plaats in aan het Conscienceplein samen met het Technisch instituut Sint-Vincentius (campus zuid).

In het voorbije decennium werden nieuwe studierichtingen aan het SiVi-palmares toegevoegd: Creatie en mode, 7de jaar BSO Logistiek, 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen en 7de jaar TSO Integrale veiligheid.