Schoolvisie

Onze school wil talentontwikkeling van jongeren op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes bevorderen. Daartoe scheppen wij een positieve en gestructureerde leer- en leefomgeving via:

  • een motiverende schoolcultuur

  • goede relaties tussen alle participanten

  • actieve werkvormen, die een evolutie naar zelfstandig leren en werken bevorderen

  • een uitgebreid zorgkader dat preventie en remediëring behartigt

Onze opdracht is vervat in het tienpuntenprogramma van de scholengemeenschap Houtland.
In het kader van onze schoolvisie hebben wij speciale aandacht voor:

  • leerlingbegeleiding

  • leren leren

Voor meer informatie klik op Troefkaart.