Onze troeven

In SiVi willen we er met het hele lerarenteam werk van maken kansen te bieden aan alle leerlingen. Zo zetten we onder andere in op de huiswerkklas, inhaallessen Engels, Frans, Duits en wiskunde, leerlingbegeleiding en leren leren. Leerlingen die door omstandigheden onderwijskansen te kort komen en tegenvallende resultaten halen, kunnen we op die manier opvolgen en motiveren.

Verder hopen we het welzijn en de slaagkans van de leerlingen te verhogen door hen sociale en relationele vaardigheden bij te brengen, bijvoorbeeld dankzij Midanimo en middagsport.