Algemene informatie 7IV

Lessentabel 7de jaar Uren
Nederlands 2
Engels 1
Frans 2
Lichamelijke opvoeding en sport 5
Recht 4
   
Veiligheidstechnieken: 12
 • Toegepaste psychologie (incl. communicatietechnieken en psychologische conflicthantering) 
2
 • Maatschappij en Veiligheid (incl. cultuurinzicht en omgaan met diversiteit, preventie en deontologie) 
3
 • EHBO
1
 • Organisatie private en publieke veiligheidssector
1
 • Private veiligheid
1
 • Politie
2
 • Brandweer (i.s.m WOBRA vzw)
2
Werkplekleren 6
Totaal aantal uren 32

Voorstelling 7de Se-n-Se (TSO) Integrale Veiligheid

Het Se-n-Se Integrale veiligheid is toegankelijk voor leerlingen die het secundair onderwijs (6de jaar ASO/TSO of 7de jaar BSO) met vrucht afwerkten. Het is een geschikte richting voor leerlingen met een reële belangstelling voor een job bij de politie, de brandweer of een job in de private veiligheidssector. Kandidaten getuigen van voldoende maturiteit en evenwichtigheid, ook van sportief en/of sociaal engagement. Deze studierichting omvat diverse beroepsgerichte en voor de leerlingen meestal nieuwe vakken, die ook aan bod komen in de basisopleiding tot inspecteur van politie.
Bovendien krijgen leerlingen de kans om uitvoerig kennis te maken met de tewerkstellingsmogelijkheden binnen de sector en de verwachtingen wat betreft kennis, vaardigheden en attitudes. 
Op die manier worden de kansen op tewerkstelling gevoelig verhoogd.

Het 7de jaar Integrale Veiligheid wil leerlingen voorbereiden op:

 • de selectieproeven voor het basiskader bij de politie en de politieschool (=tewerkstelling bij de politie)
 • tewerkstelling bij de brandweer door een initiatie tot brandweerman, brandbestrijding en ontzetting
 • tewerkstelling in de private veiligheidssector als bewakingsagent
 • tewerkstelling in de publieke, niet-politionele veiligheidssector, als voetbalsteward, penitentiair bewakingsassistent, douanebeambte, veiligheidsmedewerker in centra voor illegalen, ...
 • bepaalde studierichtingen uit het Hoger Onderwijs, zoals een bachelor in de maatschappelijke veiligheid of het sociaal werk.

Leerlingen die het 7de jaar Integrale Veiligheid succesvol beëindigen, ontvangen:

 • een vrijstelling voor de cognitieve selectieproef bij de politie. De andere selectieproeven worden geïntegreerd in de opleiding en afgenomen in samenwerking met de politie (enkel voor wie aan de inschrijvingsvoorwaarden voor het basiskader voldoet bv. wachttijd van 1 jaar na falen in één van de proeven moet gerespecteerd worden).
 • Daarnaast verwerven leerlingen ook heel wat kennis en ervaring om de opleiding tot inspecteur van de politie aan de politieschool succesvol te doorlopen.
 • een attest van deelopleidingen van de brandweeropleiding (i.s.m. WOBRA vzw), nl. een certificaat van "brandwacht" en "ploeglid eerste interventie", een attest "valbeveiliging", een attest "adembescherming/persluchtdrager bedrijven" en een vrijstelling voor de module "levensreddende handelingen"
 • een algemeen bekwaamheidsattest bewaking dat de mogelijkheid biedt in de private veiligheidssector tewerkgesteld te worden.
 • een attest voetbalsteward
 • een attest van gemachtigd opzichter
 • een attest bedrijfseerstehulpverlener
 • een attest preventieadviseur niveau 3

Opmerking: De opleiding tot brandwacht wordt, in samenwerking met de school, verzorgd door WOBRA vzw (West-Vlaams Opleidingscentrum voor brandweer, ambulancier en redder)

Voorwaarden voor 7 TSO Integrale veiligheid

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden), dat max. 3 maanden oud is, kunnen voorleggen.

 • Voor de toelating tot het 7de jaar TSO Integrale veiligheid is een attest van medische geschiktheid vereist. Dit wordt afgeleverd door de huisarts.

 • De definitieve inschrijving tot het 7de jaar TSO Integrale veiligheid zal voorafgegaan worden door een instroomtraject dat bestaat uit een lichamelijke proef (loopoefening) en een motivatiegesprek. De bedoeling van deze lichamelijke proef is te testen of kandidaten over enkele basiscompetenties beschikken, die ze in de loop van de opleiding verder kunnen ontwikkelen. De bedoeling van het motivatiegesprek is nagaan of kandidaten intrinsiek gemotiveerd zijn voor één van de beoogde beroepen. Kandidaten krijgen tijdens dit instroomtraject ook heel wat informatie over de studierichting en de vereisten vanuit de veiligheidssector, ook documenten die noodzakelijk zijn om in te schrijven (o.a. uittreksel uit het strafregister, …) worden overhandigd.
  Op basis van de resultaten van de instroomtest en de chronologie van de aanmelding, neemt een toelatingsklassenraad een definitieve beslissing. Deze beslissing wordt kort daarna meegedeeld. Wie geselecteerd is, wordt dan meteen ingeschreven. Indien er meer geschikte kandidaten dan plaatsen zijn wordt er een wachtlijst opgemaakt. (een beperkt aantal plaatsen wordt voorbehouden voor de leerlingen van Sivi).

 • Mogelijk brengt deze opleiding kosten, vnl. m.b.t. veiligheidskledij, met zich mee. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwachte kostprijs wordt bij inschrijving meegedeeld.

Gezien het succes van het studiegebied raden we aan om tijdig aan te melden. Het aantal plaatsen is immers beperkt. Bij plaatsgebrek wordt rekening gehouden met de aanmeldingsdatum.
Na aanmelding met het formulier dat u hieronder kan downloaden, ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het instroomtraject. Voor latere aanmeldingen wordt er nog een instroomtraject georganiseerd eind augustus.

 

Opmerking: aangemelde kandidaten krijgen meer uitleg/richtlijnen over deze inschrijvingsvoorwaarden tijdens het instroomtraject op school.

** Voor het volgende schooljaar kunnen er nog wijzigingen in de lessentabel aangebracht worden. Deze wijzigingen zullen afhangen van lopende onderhandelingen met de bevoegde federale overheidsdiensten.