7de jaar Se-n-Se (TSO)

Algemeen

De studierichting is een intensieve, éénjarige opleiding die jonge mensen willen voorbereiden op het kiezen voor en het uitoefenen van een job in de snel groeiende veiligheidssector. Naast enkele algemene vakken (zoals communicatie, talen, sport en lichamelijke opvoeding, …) komt een grote variëteit aan meer beroepsspecifieke leerinhouden aan bod. Bij de meeste leerinhouden zijn naast kennis, ook vaardigheden en attitudes onlosmakelijke onderdelen van de opleiding.