Veiligheidsberoepen

Lessentabel 7de jaar Uren
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Praktijk algemene vakken 5
Lichamelijke opvoeding en sport 4
Recht 5
   
Veiligheidstechnieken 8
 • Toegepaste psychologie/communicatie
2
 • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
2
 • Preventie en deotologie
1
 • EHBO
1
 • Organisatie private en publieke veiligheidssector
1
 • Private veiligheid
1
Werkplekleren 4
Totaal aantal uren  32

Voorstelling 7 BSO Veiligheidsberoepen

Het 7de jaar BSO is toegankelijk voor leerlingen die een 6de jaar BSO met succes beëindigden. Het is een praktijkgerichte opleiding die leerlingen bovenal via bedrijfsbezoeken en werkplekleren in rechtstreeks contact brengt met de sector. Zo leren ze zich concreet voorbereiden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

Het 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen wil leerlingen voorbereiden op:

 • tewerkstelling in de private veiligheidssector als bewakingsagent
 • tewerkstelling als voetbalsteward
 • tewerkstelling in de publieke niet-politionele veiligheidssector, o.a. als gemeenschapswacht, penitentiair bewakingsassistent, douanebeambte, veiligheidsmedewerker in centra voor illegalen, ...

Leerlingen die het 7de jaar BSO succesvol beëindigen, ontvangen:

 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een algemeen bekwaamheidsattest bewaking dat de mogelijkheid biedt in de private veiligheidssector tewerkgesteld te worden
 • een attest voetbalsteward
 • een attest gemeenschapswacht
 • een attest van gemachtigd opzichter
 • een attest bedrijfseerstehulpverlener

Voorwaarden voor 7 BSO Veiligheidsberoepen

 • Een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden), dat max. 3 maanden oud is, kunnen voorleggen.

 • De definitieve inschrijving tot het 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen zal voorafgegaan worden door een instroomtraject dat bestaat uit een motivatiegesprek. De bedoeling van het motivatiegesprek is nagaan of kandidaten intrinsiek gemotiveerd zijn voor één van de beoogde beroepen. Kandidaten krijgen tijdens dit instroomtraject ook heel wat informatie over de studierichting en de vereisten vanuit de veiligheidssector, ook documenten die noodzakelijk zijn om in te schrijven (o.a. uittreksel uit het strafregister, …) worden overhandigd. Op basis van de resultaten van de instroomtest en de chronologie van de aanmelding, neemt een toelatingsklassenraad een definitieve beslissing. Deze beslissing wordt kort daarna meegedeeld. Wie geselecteerd is wordt dan meteen ingeschreven. Indien er meer geschikte kandidaten dan plaatsen zijn wordt er een wachtlijst opgemaakt.
  (een beperkt aantal plaatsen wordt voorbehouden voor de leerlingen van Sivi).

 • Mogelijk brengt deze opleiding kosten, vnl. m.b.t. veiligheidskledij, met zich mee. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwachte kostprijs wordt bij inschrijving meegedeeld.

Opmerking: aangemelde kandidaten (werkwijze: zie verder) krijgen meer uitleg/richtlijnen over deze inschrijvingsvoorwaarden tijdens het instroomtraject op school.

Mogelijk worden er voor het volgende schooljaar wijzigingen aangebracht in de lessentabel. De meest recente informatie vindt u steeds op deze website.

Praktische informatie/procedure 

Praktische informatie m.b.t. het instroomtraject dat plaatsvindt bij ons op school worden schriftelijk meegedeeld aan de aangemelde kandidaten.

Gezien het succes van het studiegebied raden we aan om tijdig aan te melden. Het aantal plaatsen is immers beperkt. Bij plaatsgebrek wordt rekening gehouden met de aanmeldingsdatum.
Na aanmelding voor het instroomtraject, ontvangt u een bevestiging per mail.

Aanmelden voor de richting 7 Veiligheidsberoepen (BSO) is niet meer mogelijk. Bij interesse mag er contact opgenomen worden met de opleidingsverantwoordelijke Karen Debruyne (karen.debruyne@sint-rembert.be).