Retail Management and Visual Merchandising

Lessentabel 7de jaar Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
   
Retail management en Visual merchandising  11
Stage (woensdagvoormiddag en vrijdag) 11
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

De leerling wordt opgeleid om te starten als kleine zelfstandige detailhandelaar of als rayonverantwoordelijke (eerste verkoper) in een groot verkooppunt.
De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Daarom gebeurt de uitwerking van een specialisatiejaar in nauw overleg met de sociale partners. Een belangrijke plaats in de opleiding is weggelegd voor het werkplekleren (stages).

De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten:

  • Een communicatieve component waarin specifieke vaardigheden van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden aangebracht;
  • Een bedrijfsgerichte component met aandacht voor het verwerven van de competenties om als kleine ondernemer (detailhandelaar) te starten. Hierbij gaat de aandacht naar de commerciële en marketingstrategie van de ondernemer detailhandel, het financieel en voorraadbeheer en het opbouwen van commerciële acties met ondersteuning van visual merchandising. Daarnaast is er ook aandacht voor het verwerven van de competenties van een rayonverantwoordelijke afdeling voedingsmiddelen en/of afdeling non-food in een middelgroot of groot verkooppunt.

PROFIEL VAN DE LEERLING

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten van een specialisatiejaar. De logische vooropleiding is de derde graad Retail BSO of de derde graad Office BSO, keuzemodule Retail minor.
In beide studierichtingen hebben de leerlingen een stevige ICT-vorming en een basiskennis rond boekhouding verworven. Leerlingen uit de studierichting Retail bso en leerlingen die de keuzemodule Retail (minor) in de studierichting Office BSO hebben gevolgd beschikken over de vereiste vaardigheden om klantencontacten om te buigen tot een succesvolle verkoop. Ook het omgaan met moeilijke klanten en met klachten van klanten behoren tot de reeds verworven kennis en vaardigheden.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het zevende specialisatiejaar vormt de afsluiting van het hoger secundair beroepsonderwijs. Het specialisa- tiejaar Retailmanagement & Visual merchandising leidt tot het diploma secundair onderwijs.
Door het volgen van een 3de leerjaar van de 3de graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt.
Men behaalt het attest van bedrijfsbeheer. Dit attest is een wettelijke voorwaarde wil men een zelfstandige onderneming starten

*  Aanpassingen zijn nog mogelijk.