Logistics

Lessentabel 7de jaar Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding en sport 2
Engels 2
Frans 2
Duits 1
Praktijk algemene vakken 4
   
Logistiek 6
Stage Logistiek: Alternerende stage ma/di Blokstage logistiek (3weken) Heftruckstage (2weken) 15
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

Dit specialisatiejaar beoogt de vereiste competenties te verwerven voor een magazijnier met als bijkomende competenties het besturen van een heftruck en een ander motorisch aangedreven transportmiddel. De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Daarom gebeurt de uitwerking van het specialisatiejaar in nauw overleg met de sociale partners. Een belangrijke plaats in de opleiding is weggelegd voor het werkplekleren (stages). De leerling wordt opgeleid om te starten als magazijnier. De leerling verwerft ook de competenties van een bestuurder van motorisch aangedreven transportmiddelen. De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten:

 • Een communicatieve component met aandacht voor het ontwikkelen van:
  - een praktische kennis van het Nederlands, Frans, Engels en Duits in functie van de logistieke context;
  - sociale en communicatieve vaardigheden met als doel een  snellere doorstroming naar een coördinerende rol op de werkvloer.

 • Een bedrijfsgerichte component met:
  - een praktijkgerichte vorming rond de verwerking van de in– en uitgaande goederen- en documentenstroom binnen een magazijnomgeving;
  - inzicht in de bedrijfsprocessen (ERP-omgeving) en in het bijzonder het magazijn- en voorraadbeheer (WMS) in het logistieke proces;
  - aandacht voor veilig werken en in team werken in de magazijnomgeving;
  - het besturen van minstens twee motorisch aangedreven transportmiddelen.

 15 scholen (waaronder SiVi) kregen hun VET Mobility Charter uit de handen van minister Crevits. Met die erkenning op zak krijgen scholen toegang tot een vereenvoudigde aanvraagprocedure en dus heel wat minder papierwerk. Meer info. Klik hier!

PROFIEL VAN DE LEERLING

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten van een specialisatiejaar. De logische vooropleiding is de derde graad Retailmanagement en Visual merhandising BSO, keuzemodule Logistiek medewerker of de derde graad Business Support BSO, keuzemodule Logistiek medewerker. In beide studierichtingen hebben de leerlingen een stevige ICT-vorming verworven. Leerlingen die de keuzemodule Logistiek medewerker hebben gevolgd, beschikken reeds over de competenties om de operationele handelingen op de magazijnvloer uit te voeren.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het zevende specialisatiejaar vormt de afsluiting van het hoger secundair beroepsonderwijs. Het specialisatiejaar Logistics leidt tot het diploma secundair onderwijs. Door het volgen van een 3de leerjaar van de 3de graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt. Ze kunnen aan de slag in productiebedrijven met een logistieke afdeling, in distributiecentra of opereren als logistieke dienstverlener. Logistiek maakt deel uit van een nieuwe trend binnen de industrie. Deze richting is er trouwens gekomen op vraag van de bedrijven zelf.

*          Aanpassingen zijn nog mogelijk.