Business Support

Lessentabel 7de jaar Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
   
Business Support 9
Bedrijfsbeheer 2
Alternerende stage kantoor (woensdagvoormiddag en donderdag) 11
Totaal aantal uren  34

ALGEMEEN

De leerling wordt opgeleid om het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst (bediende) uit te voeren in diverse contexten. De context voor de onthaalmedewerker kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken, ziekenhuizen. De context voor de commerciële medewerker binnendienst kan zijn: groothandel, showroom, balie, beurzen en klantendiensten. De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Daarom gebeurt de uitwerking van een specialisatiejaar in nauw overleg met de sociale partners. Een belangrijke plaats in de opleiding is weggelegd voor het werkplekleren (stages).

De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten:

  • eencommunicatievecomponentmetaandachtvooreenpraktische kennis van communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels;
  • een bedrijfsgerichte component met aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten, het opvolgen van klanten en orderverwerking binnen een ERP-omgeving, het opvolgen van leveranciers en bestellingen binnen een ERP-omgeving, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce.

PROFIEL VAN DE LEERLING

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten van een specialisatiejaar. De logische vooropleiding is de derde graad Office BSO.
In de derde graad Office BSO hebben de leerlingen een stevige ICT-vorming verworven. Leerlingen uit de keuzemodule Retail (minor) of de keuzemodule Medewerker klantendienst beschikken bovendien over de vereiste vaardigheden om klantencontacten om te buigen tot een succesvolle verkoop. Ook het omgaan met moeilijke klanten en met klachten van klanten behoren tot de reeds verworven kennis en vaardigheden.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het zevende specialisatiejaar vormt de afsluiting van het hoger secundair beroepsonderwijs. Het specialisatiejaar Business Support leidt tot het diploma secundair onderwijs. Door het volgen van een 3de leerjaar van de 3de graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt. Men behaalt het attest van Bedrijfsbeheer. Dit attest is een wettelijke voorwaarde wil men een zelfstandige onderneming starten.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.