7de jaar BSO

Algemeen

Beide studierichtingen zijn intensieve, éénjarige opleidingen die jonge mensen willen voorbereiden op het kiezen voor en het uitoefenen van een job in de snel groeiende veiligheidssector. Naast enkele algemene vakken (zoals communicatie, talen, sport en lichamelijke opvoeding, …) komt een grote variëteit aan meer beroepsspecifieke leerinhouden aan bod. Bij de meeste leerinhouden zijn naast kennis, ook vaardigheden en attitudes onlosmakelijke onderdelen van de opleiding.