Sociale en technische wetenschappen

Lessentabel 3de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijk opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica -
   
Natuurwetenschappen 5
Sociale wetenschappen 5
Integrale opdrachten 6
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

De STW-richting is een wetenschappelijk en sociaal georiënteerde studierichting. Het ruime pakket wetenschappen omvat natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie) en sociale wetenschappen. De realisaties voeding worden in het vak Integrale opdrachten geïntegreerd. De klemtoon in STW ligt op het integrale leren en is daarom gedeeltelijk vanuit competenties uitgewerkt.

Naast deze specifieke opleiding blijft de algemene vorming belangrijk.

De Geïntegreerde proef (GIP), in 6 STW, bekroont je studies.

PROFIEL VAN DE LEERLING

De richting is geschikt voor leerlingen met belangstelling en aanleg voor zowel natuurwetenschappen (fysica, biologie en chemie) als sociale wetenschappen. Ze verkennen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen plaats daarbinnen. De leerlingen moeten van een zekere creativiteit en een praktische vaardigheid getuigen. Een positieve sociale houding is eveneens een uitgangspunt.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De leerlingen worden voorbereid om in het hoger onderwijs hun studies verder te kunnen zetten. Er is een brede waaier van mogelijkheden: professioneel gerichte bachelor (PBA) in de Gezondheidszorg optie Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde of Verpleegkunde, Biomedische laboratorium-technologie, PBA Sociaal-agogisch werk opties Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie, PBA Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs, of een zevende specialisatiejaar TSO.

In het 7de jaar Maatschappelijke veiligheid bereiden heel wat leerlingen uit de richting Sociale en technische wetenschappen zich voor op een loopbaan in de publieke en/of private sector.

*          Aanpassingen zijn nog mogelijk.