Office Management en Communicatie

Lessentabel 3de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 2
Nederlands 3
Frans 5/4
Engels 4/3
Duits 3/4
Spaans 0/2
Zakelijke communicatie Nederlands 2/1
Zakelijke communicatie Engels 1
   
Secretariaat 5/6
Recht 2
Blokstage 0/2
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

De richting Office management en communicatie wil voorbereiden op meertalige secretariaats- en administratietaken in een bedrijf of dienst. Daarom wordt bij de vorming bijzondere aandacht besteed aan de keurige mondelinge en schriftelijke taalbeheersing in de vijf talen Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Meertalige zakelijke communicatie (o.a. zakelijke brieven en telefoongesprekken) vormt een essentieel onderdeel van deze toegepaste taalopleiding. Vanzelfsprekend is de computervaardigheid en toegepaste informatica onmisbaar. Tekstverwerking, gegevensbeheer, elektronische werkbladen worden met professionele informatica-pakketten aangeleerd.

Een variëteit van geïntegreerde stage-oefeningen bereidt hen op het werkelijke beroepsleven voor. Deze stage wordt in het zesde jaar, als twee volle weken blokstage ingericht. De Geïntegreerde proef (GIP) bekroont je studies.

PROFIEL VAN DE LEERLING

Office management en communicatie is voornamelijk voor de leerlingen uit de tweede graad Ondernemen en communicatie en Communicatie en IT (mits bijwerking voor Duits) en voor de leerlingen van 4 of 5 uur wiskunde die zich op een meer toegepaste wijze willen bekwamen. Uiteraard wordt een stevige belangstelling voor kantoorwerk en moderne talen verwacht.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Office management en communicatie verleent toegang tot: Professioneel gerichte bachelor (PBA) in de sectoren Bedrijfsmanagement, Office management, Journalistiek (met opties toegepaste talen, recht, toerisme); PBA Secundair onderwijs keuze Handel-burotica, talen (Nederlands, Frans, Engels); een zevende specialisatiejaar TSO.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.