Marketing en ondernemen

Lessentabel 3de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Nederlands 3/4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
   
Bedrijfseconomie: 12
ICT 2
Onderneming en haar omgeving 5
Werken in de onderneming 3
Boekhouden 2
Blokstage 0/2
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

In de richting Marketing en ondernemen staan het ondernemen en commercieel denken centraal.
Deze richting bereidt voor op een professionele bacheloropleiding, in het bijzonder in het studiegebied Bedrijfsmanagement.
Naast de algemene vorming wordt heel wat aandacht besteed aan bedrijfseconomie, talen en wiskunde.
Voor ICT, boekhouding en administratie gebruiken de leerlingen professionele pakketten. Een intensieve stageperiode staat garant voor heel wat praktijkervaring.

De geïntegreerde proef vormt voor de laatstejaars ten slotte een leerrijk sluitstuk van hun studies.

PROFIEL

Wie kiest voor de richting Marketing en ondernemen heeft een ruime belangstelling voor bedrijfsgerichte vorming op economisch, administratief en commercieel vlak. Ook een zekere begaafdheid voor talen en wiskunde is van belang.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Leerlingen kunnen na de 3de graad Marketing en ondernemen kiezen voor een professionele bacheloropleiding (PBA) in het economisch hoger onderwijs. Binnen een bachelor Bedrijfsmanagement is er een ruime waaier aan opties, bijvoorbeeld Accountancy-fiscaliteit, Eventmanagement, Financie- en verzekeringswezen, KMO-management, Marketing en Rechtspraktijk. Ook andere opleidingen, zoals een bachelor Communicatiemanagement of Hotelmanagement behoren tot de mogelijkheden. Naast het economisch onderwijs verruimen een bachelor Lager onderwijs en Secundair onderwijs, evenals een bachelor Orthopedagogie en Sociaal werk de keuzemogelijkheden voor verdere studies.
Op het einde van het 6de jaar Handel kunnen de afgestudeerden het attest Bedrijfsbeheer verwerven. Dit attest is een noodzakelijke voorwaarde om een zelfstandige onderneming te kunnen opstarten.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.