Lichamelijke opvoeding en sport

Lessentabel 3de graad Uren
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica -
Plastische opvoeding -
Muzikale opvoeding -
   
Natuurwetenschappen -
Toegepaste fysica 1
Toegepaste chemie 1
Toegepaste biologie 4
Psychologische aspecten 3
LOS en maatschappij 1
Ritmiek 1
Zwemmen 2
Gymnastiek 2
Atletiek 2
Balsporten 2
Omnisport 1
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

Deze studierichting geeft de leerlingen een doorgedreven sportieve opleiding in al haar aspecten. Zowel atletiek, balspelen, jazz-gymnastiek, recreatiesporten, ritmische gym, turnen als zwemmen komen aan bod.

Ook algemene vorming en exacte wetenschappen krijgen ruime aandacht. 

Een watersport- en een snowboardstage staan op het programma van het 5de respectievelijk het 6de jaar. De Geïntegreerde proef (GIP), in 6 LOS, bekroont je studies.

PROFIEL VAN DE LEERLING

De leerlingen bezitten een goede, algemene lichamelijke conditie en een sportieve groepsgerichte spirit. Belangstelling voor en een basisopleiding in de exacte wetenschappen zijn een must.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De leerlingen kunnen na afstuderen tal van richtingen in het hoger onderwijs volgen die o.a. voorbereiden op pedagogische beroepen (vb. Professioneel gerichte bachelor (PBA) in het secundair onderwijs optie Lichamelijke opvoeding, PBA kleuteronderwijs of lager onderwijs) en paramedische beroepen (vb. PBA in de Gezondheidszorg optie Biomedische laboratorium- technologie, Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde of Verpleegkunde; PBA Sociaal-agogisch werk opties Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie).

In het 7de jaar Maatschappelijke veiligheid bereiden heel wat leerlingen uit de richting Lichamelijke opvoeding en sport zich voor op een loopbaan in de publieke en/of private sector.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.