Communicatie en Media (OPR)

Lessentabel 3de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 1/0
Wiskunde 2
Nederlands 3
Frans 4
Engels 3
Duits 2
   
Economie 2
Blokstage 0/2
Public Relations: 11/12
Communicatie 6
Actualiteit 3
Communicatietechnologie 2/3
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

De richting Communicatie en media staat in teken van taal, communicatie en media en is gericht op praktische situaties in de brede context van profit en non-profit. Taal en communicatie geven uiteraard het belang van een vak als Nederlands aan, maar ook een grondige basis voor moderne vreemde talen is onmisbaar.

In toegepaste economie krijgen de leerlingen een basisvorming die hun kansen verhoogt bij doorstroming naar hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit vak benadrukt de zakelijke component van de richting.

PROFIEL VAN DE LEERLING

Aangezien de studierichting Communicatie en media pas start in de 3de graad kunnen de leerlingen instromen vanuit diverse studierichtingen in de 2de graad.

Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze een degelijke voorkennis hebben van Nederlands en van de Moderne Vreemde Talen. Ze zijn gemotiveerd om de taal correct te gebruiken en die aan te passen aan de doelgroep en de opdracht.

Leerlingen hebben een sterke interesse voor ICT en moderne communicatiemiddelen. Ze staan open voor nieuwigheden en trends en hebben een ruime interesse in de maatschappij en de actualiteit.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Leerlingen die de derde graad Communicatie en media volgen, bereiden zich voor op de studies en beroepen waarbij het contact met mensen centraal staat, al dan niet via mondelinge contacten, dan wel via moderne mediagebruik.

Er is doorstroming mogelijk naar studierichtingen waar communicatie, organisatie en media belangrijk zijn: professionele bacheloropleidingen (PBA) als Communicatiemanagement, Eventorganisatie, Journalistiek, Officemanagement, Toerisme en Recreatiemanagement. Sociale opleidingen behoren ook tot de mogelijkheden: PBA Sociaal werk en Onderwijs.
Tot slot kan gekozen worden voor een Se-n-Se of Syntra-opleiding.