Sociale en technische wetenschappen

Lessentabel 2de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica 2
   
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdrachten 6
Totaal aantal uren 34

Algemeen

Sociale en technische wetenschappen biedt een toegepaste wetenschappelijke opleiding en een goede sociale en praktische vorming aan.
Leerlingen vullen de 32 lesuren aan met 2 uren realisaties voeding.
De klemtoon in STW ligt op het integrale leren. Daarom is de studierichting (gedeeltelijk) vanuit competenties uitgewerkt, zijn er vakken geclusterd en is er ruimte en tijd voor integrale opdrachten voorzien.

Profiel van de leerling

De richting is geschikt voor leerlingen met belangstelling en aanleg voor zowel natuurwetenschappen (fysica, biologie en chemie) als sociale wetenschappen. Ze verkennen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen plaats daarbinnen. De leerlingen moeten van een zekere creativiteit en een praktische vaardigheid getuigen. Een positieve sociale houding is eveneens een uitgangspunt.

Toekomstmogelijkheden

  • Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden tweede graad naar de derde graad sociale- en technische wetenschappen doorstromen.
  • Een overstap naar een andere TSO-richting blijft echter mogelijk.
  • De leerlingen kunnen daarna tal van richtingen in het hoger onderwijs volgen (professioneel gerichte bachelor (PBA)in de Gezondheidszorg optie Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde of Verpleegkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie; PBA Sociaal-agogisch werk opties Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie; PBA kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs) of een zevende specialisatiejaar TSO. In het zevende jaar Maatschappelijke veiligheid bereiden heel wat leerlingen uit de richting Sociale en technische wetenschappen zich voor op een loopbaan in de publieke en/of private sector.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.