Ondernemen en Communicatie

Lessentabel 2de graad Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
Nederlands 4
Nederlandse expressie 1
Frans 5
Engels 4
Duits 2
   
Bedrijfseconomie 4
Informatica 3
Totaal aantal uren 34

Algemeen

De richting Ondernemen en Communicatie wil jonge mensen voorbereiden op een functie in handel en talen. Daarom wordt in deze opleiding naast algemene vorming en talen heel wat aandacht besteed aan bedrijfseconomie. Theorie en praktijk komen beide aan bod, dactylografie en informatica worden ingeoefend.

Profiel van de leerling

Ruime belangstelling voor talen, economie en handel is nodig. Zin voor orde en nauwkeurigheid zijn van groot belang.
Handel-talen beklemtoont de taal- en communicatieve component ervan.

Toekomstmogelijkheden

Hier sluit de derde graad Office Management en Communicatie op aan. Een overstap naar andere TSO-richtingen blijft mogelijk, één ervan is zeker de derde graad Onthaal en public relations.

Volgens hun aanleg kunnen de leerlingen daarna kiezen voor een opleiding in het economisch hoger onderwijs (vb. professioneel gerichte bachelor (PBA) in het Bedrijfsma- nagement), in het pedagogisch onderwijs (vb. PBA lager en secundair onderwijs) of in het sociaal onderwijs (vb. PBA Sport- en cultuurmanagement, KMO-management of Milieu- management).

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.