Lichamelijke opvoeding en sport

Lessentabel 2de graad Uren
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Informatica 1
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
   
Natuurwetenschappen 6
Toegepaste fysica -
Toegepaste fysica -
Toegepaste biologie -
Psychologische aspecten -
LOS en maatschappij -
Ritmiek 1
Zwemmen 2
Gymnastiek 2
Atletiek 2
Balsporten 2
Omnisport -
Totaal aantal uren 34

ALGEMEEN

De studierichting geeft de leerlingen een doorgedreven sportieve opleiding in al haar aspecten: turnen, zwemmen, atletiek, balsporten, ritmiek, conditietraining,… Daarbij gaat de aandacht naar de bewegingsvaardigheid, maar ook naar individuele en sociale attitudes.

Ook exacte wetenschappen komen ruim aan bod: fysica, biologie en chemie diepen vooral thema’s uit in verband met de werking van het menselijk lichaam.

PROFIEL VAN DE LEERLING

Belangstelling en talent voor exacte wetenschappen zijn nodig. De leerlingen moeten ook een goede algemene lichamelijke conditie, en een sportieve en sociale aanleg bezitten.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Het ligt voor de hand dat de afgestudeerden tweede graad naar de derde graad Lichamelijke opvoeding en sport doorstromen. Een overstap naar een andere TSO-richting blijft mogelijk.

De leerlingen kunnen daarna tal van richtingen in het hoger onderwijs volgen die o.a. voorbereiden op pedagogische beroepen  (vb. professioneel gerichte bachelor (PBA) in het secundair onderwijs optie Lichamelijke opvoeding, PBA kleuteronderwijs of lager onderwijs) en paramedische beroepen (vb. PBA in de Gezondheidszorg optie Biomedische laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde of Verpleegkunde; PBA Sociaal-agogisch werk opties Orthopedagogie, Sociaal werk of Toegepaste psychologie).

In het 7de jaar Maatschappelijke veiligheid bereiden heel wat leerlingen uit de richting Lichamelijke opvoeding en sport zich voor op een loopbaan in de publieke en/of private sector.

*     Aanpassingen zijn nog mogelijk.