2de graad BSO

ALGEMEEN

In de Office-/Retailopleiding bieden we praktische vorming aan om een aantal beroepen te kunnen uitoefenen in de sectoren handel, kantoor en administratie, logistiek, verkoop, visual merchandising (goederenpresentatie/etalage). Enkele voorbeelden: kantoorbediende, klerk, hulpboekhouder, verkoopster, etalagist, kassierster, magazijnier, handelsreiziger.

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de administratie en de retail (verkoop). In deze tweede graad leer je onder begeleiding:

□    ondersteunende secretariële activiteiten uitvoeren;

□    ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren;

□    de goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken;

□    verkopen en service verlenen.

Je leert dit alles op een zeer praktijkgerichte manier in een kantoorklas, in een winkelklas/schoolwinkel (derde en vierde jaar) en in een echte winkel buiten de school (vierde jaar).

Tijdens de Office-opleiding leer je telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.

Tijdens de Retailopleiding leer je goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, telefoneren, eenvoudige inpaktechnieken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden in een winkelklas/schoolwinkel en in een echte winkel buiten de school.

Zowel in de Office- als in de Retailopleiding leer je vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal.

Je leert ook de basisvaardigheden voor een vlotte zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

Je wordt toegelaten in de tweede graad Office/Retail als je geslaagd bent in het tweede leerjaar A of in het beroepsvoorbereidend leerjaar.

PROFIEL VAN DE LEERLING

Je hebt een commerciële belangstelling en/of het uitvoeren van administratieve taken spreken je aan. Sociale vaardigheden, een zekere communicatieve aanleg en eventueel ook creatieve vaardigheden zijn pluspunten.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

In de 2de graad verwerf je een brede vorming zodat je vlot kan doorstromen naar de 3de graad Office of naar de derde graad Retail. Je bent immers voor die twee studiekeuzes heel goed voorbereid.

In de derde graad Office volg je de lessen van de basismodule “Administratief medewerker” en opteer je voor de keuzemodule Retail (Verkoop) of de keuzemodule Logistiek (ontvangen/verzenden/registreren goederen).

In de derde graad Retail volg je de lessen van de basismodule “Retailmedewerker” en opteer je voor de keuzemodule Visual merchandising (goederenpresentatie/etalage) of voor de keuzemodule Logistiek (ontvangen/verzenden/registreren goederen).

Tijdens het zesde jaar vervolmaken de leerlingen hun praktische kennis door goed begeleide stages.

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift derde graad BSO. Sommige leerlingen gaan werken na het zesde jaar maar de meeste leerlingen volgen nog een zevende specialisatiejaar BSO. We bieden het zevende specialisatiejaar Kantooradministratie en gegevensbeheer, Logistiek, Veiligheidsberoepen en Winkelbeheer en etalage aan. Het volgen van een zevende specialisatiejaar verhoogt aanzienlijk je kansen op boeiend werk.

Na het zevende jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Bovendien kunnen de leerlingen van het zevende jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer en van het zevende jaar Winkelbeheer en etalage een getuigschrift Bedrijfsbeheer verwerven. Dit getuigschrift is noodzakelijk om een zelfstandige zaak te starten.

Na het zevende jaar kunnen gemotiveerde leerlingen nog een passende opleiding in het hoger onderwijs volgen.

* aanpassingen zijn nog mogelijk