Schoolreglement

Het algemeen schoolreglement van scholengroep Sint-Rembert kan je vinden op deze pagina.

Het bijvoegsel van het SiVi kan je hier vinden.