Inschrijven

Naar de ministeriële omzendbrief SO/2012/01 van 5 juni 2012 over “Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs”, is door het schoolbestuur besloten om per leerjaar en per structuuronderdeel een capaciteit vast te leggen. Een capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat er kan worden ingeschreven voor een bepaald leerjaar en een bepaald structuuronderdeel. Bij het bereiken van een capaciteit, kunnen verdere inschrijvingen voor het leerjaar en structuuronderdeel van die capaciteit geweigerd worden.

niveau capaciteit
3 CRE 16
3 O&I 24
3 O&C 24
3 LOS 48
3 STW 64
3 OFRE 32

 

4 CRE 16
4 O&I 24
4 O&C 24
4 LOS 48
4 STW 64
4 OFRE 16

 

5 CRE 16
5 M&O 24
5 LOS 48
5 C&M 24
5 M&C 24
5 STW 72
5 OFF 16
5 RET 16

 

6 CRE 16
6 M&O 24
6 LOS 48
6 OPR 24
6 M&C 24
6STW 72
6 OFF 16
6 RET 16

 

7 IV 84
7 BUS 16
7 LOG 16
7 VB 32
7 REMA 16