Info

Leven op school

De lesweek ziet er zo uit:

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

les 1

8:30 - 9:20

8:30 - 9:20

8:30 - 9:20

8:30 - 9:20

8:30 - 9:20

les 2

9:20 - 10:10

9:20 - 10:10

9:20 - 10:10

9:20 - 10:10

9:20 - 10:10

 

pauze

les 3

10:25 - 11:15

10:25 - 11:15

10:20 - 11:10

10:25 - 11:15

10:25 - 11:15

les 4

11:15 - 12:05

11:15 - 12:05

11:10 - 12:00

11:15 - 12:05

11:15 - 12:05

 

middagpauze

les 5

13:15 - 14:05

13:15 - 14:05

 

13:15 - 14:05

13:15 - 14:05

les 6

14:05 - 14:55

14:05 - 14:55

14:05 - 14:55

14:05 - 14:55

 

pauze

pauze

les 7

15:10 - 16:00

15:10 - 16:00

15:10 - 16:00

15:10 - 16:00

les 8

16:00 - 16:50

16:00 - 16:50

 

avond-
studie

17:10 - 19:00

17:10 - 19:00

16:10 - 18:00

 

De leerlingen moeten ten laatste om 08.25 uur en 13.10 uur op de speelplaats zijn.

Kledij en voorkomen

Je komt steeds sober, net en voornaam gekleed naar school.
Te opvallende kledij, fantasie- en vrijetijdskledij horen niet op school. Sportkledij kan enkel tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en voor sportbeoefening. Shirt en broekje voor de gymlessen koop je op school.

Voor bepaalde vakken draag je, in afspraak met de leraar, je werkkledij of vakuniform. Goede raad: losse kledingstukken en voorwerpen kan je best naamtekenen.

Verdere afspraken vind je terug in ons schoolreglement.

Kastjes

Leerlingen die het wensen kunnen voor de duur van een schooljaar een persoonlijk locker huren.
Kostprijs 2018-2019: € 22,50.

Eten op school

Voor het middagmaal zijn er drie mogelijkheden:

  • Je kan een volle maaltijd nemen door de schoolkok geleverd. 
    Kostprijs 2018-2019: € 5,25
  • Je kan je picknick meebrengen, eventueel frisdrank kopen op school, en je middagmaal in een aparte zaal nemen.
    Kostprijs per trimester: € 3,00

Bovendien kan je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 10.10 uur een broodje voor ’s middags bestellen tegen de prijs van € 3,20.

Wie avondstudie volgt, krijgt de mogelijkheid om na de les een vieruurtje te nemen.
Kostprijs per keer: € 1,00

Computergebruik

Elke woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 14.10 uur kunnen de leerlingen individuele pc-opdrachten uitvoeren in een informaticalokaal (max. 20 leerlingen).

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 13.15 uur in lokaal 733.

Bereikbaarheid

De fiets en bromfiets

Leerlingen moeten hun fiets of bromfiets in de bergplaats stallen die hen door hun school aangewezen wordt.

De trein

Torhout ligt op de spoorlijn Kortrijk‑Brugge. Het station ligt vlakbij, schuin tegenover de schoolpoort van SiVi. In Lichtervelde is er aansluiting op de lijn Gent‑Adinkerke.

De bus

Alle lijnbussen die toekomen in Torhout hebben een halte bij het station aan de overkant van de school. Om te weten wanneer je precies een bus hebt, kan je terecht op http://www.delijn.be/nl/routeplanner

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB

In samenwerking met de ouders en de school en al wie bij het opvoedingswerk betrokken is, draagt het CLB bij tot de optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. Daarvoor zorgt een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

De CLB-begeleider volgt de evolutie van de leerlingen via de cel leerlingenbegeleiding en de klassenraden, houdt contact met de directie en de leerkrachten en geeft informatie over onderwijs en studiekeuze. In overleg met de betrokkenen helpt de CLB-medewerker oplossingen of uitwegen te zoeken bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, leer- en opvoedingsmoeilijkheden en gezondheid. Zo nodig verwijst het CLB, steeds in samenspraak, door naar gespecialiseerde hulpdiensten.

Je kunt er terecht met vragen op één van de volgende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, schoolloopbaan en preventieve gezondheidszorg.

Leerlingen en ouders kunnen het CLB bereiken tijdens de openingsuren: vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur en vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur, bij voorkeur na telefonisch contact. Ook tijdens de oudercontacten op de school is het meestal mogelijk om een CLB-medewerker te spreken.

CLB Torhout: 050 23 15 17

Internaat

De Scholengroep Sint-Rembert beschikt over een fraai internaatscomplex met ruime kamers en moderne uitrusting: ongeveer 260 individuele kamers, studiezaal, speelzalen met bar, tv en leeshoek.

Het internaat volgt het tarief, dat per schooljaar door het bisdom vastgelegd wordt. De betaling gebeurt in drie schijven, overeenstemmend met het aantal schooldagen per trimester. 

De kostprijs van het internaat voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 2 820,00. Indexaanpassingen zijn mogelijk. Vanaf drie kinderen ten laste is op dat bedrag een korting voorzien.

Als je intern wordt, staat er een jong en dynamisch team internaatsopvoeders voor je klaar dat een degelijke pedagogische begeleiding verzekert. Een gezond evenwicht tussen studietijd en ontspanning bereik je makkelijker in een vaste structuur. Dat bevordert het sociaal leven waardoor je je echt thuis kunt voelen op ons internaat.

De interne leerlingen worden op studiegebied gevolgd en waar nodig begeleid. Maar het internaat is ook een beetje thuis. Daarom vind je er een luisterend oor en krijg je er steun als het eens wat moeilijker gaat. En uiteraard zijn er heel wat ontspanningsmogelijkheden: een filmpje of toneelvoorstelling meepikken in het cultureel centrum, sporten, deelnemen aan de activiteiten van de opvoeders, creatief bezig zijn, enz.

Meer informatie over het internaat vind je in een afzonderlijke brochure. 

Op aanvraag is een bezoek ter plaatse altijd mogelijk.