SiVi Logo

Technisch Instituut Sint-Vincentius
Scholengroep Sint-Rembert vzw
Spinneschoolstraat 10, 8820 TORHOUT

Inschrijven

Inlichtingen nemen en inschrijven kan tijdens de openingsuren van het onthaal op schooldagen. Je kan ook steeds een afspraak maken, dan ben je zeker dat we tijd voor jou kunnen vrijmaken. In de vakanties zijn speciale dagen voor inschrijvingen voorzien.


Documenten mee te brengen bij inschrijving:   

  • identiteitskaart;    
  • laatste rapport;  
  • laatste oriënteringsattest;
  • eventuele verslagen dyslexie, dyscalculie, ASS …


Openingsuren tijdens de zomervakantie.   

  • alle werkdagen van 1 - 10 juli en van 16 - 31 augustus van 9.00 u - 12.00 u en van 13.30 u - 17.00 u.


De definitieve inschrijving tot het 7de jaar TSO Integrale veiligheid wordt voorafgegaan door een instroomtraject dat bestaat uit een lichamelijke proef (loopoefening) en een motivatiegesprek. De bedoeling van deze lichamelijke proef is te testen of kandidaten over enkele basiscompetenties beschikken, die ze in de loop van de opleiding verder kunnen ontwikkelen. De bedoeling van het motivatiegesprek is nagaan of kandidaten intrinsiek gemotiveerd zijn voor één van de beoogde beroepen. Kandidaten krijgen tijdens dit instroomtraject ook heel wat informatie over de studierichting en de vereisten vanuit de veiligheidssector, ook documenten die noodzakelijk zijn om in te schrijven (o.a. uittreksel uit het strafregister, …) worden overhandigd. 

Op basis van de resultaten van de instroomtest en de chronologie van de aanmelding, neemt een toelatingsklassenraad een definitieve beslissing. Deze beslissing wordt kort daarna meegedeeld. Wie geselecteerd is, wordt dan meteen ingeschreven. Indien er meer geschikte kandidaten dan plaatsen zijn wordt er een wachtlijst opgemaakt. (een beperkt aantal plaatsen wordt voorbehouden voor de leerlingen van SiVi). U kan zich hier inschrijven voor het instroomtraject.

Se-n-Se Integrale veiligheid (TSO)

Inschrijven*

Veiligheidsberoepen (BSO)

Inschrijven*

* De inschrijving is pas definitief na het succesvol doorlopen van het instroomtraject.