CLIL@SiVi

Al vele jaren kan men in andere landen van de Europese Unie algemene vakken volgen in andere talen. Zo was men in Wallonië een van de eerste gebieden in Europa waar biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in het Nederlands werden gegeven. Sinds kort mag dit ook in Vlaanderen en vanaf het schooljaar 2015-2016 kan het in Sivi!

Wat is CLIL?

CLIL is een project waarbij algemene vakken gegeven worden in een andere taal. Hierdoor leren de leerlingen die taal op een andere manier gebruiken en oefenen, buiten de beschermde omgeving van de taalles. Ze mogen hierbij fouten maken, want de andere taal is niet het doel, maar het middel. Zo krijgen ze dezelfde leerstof in de algemene vakken als de andere leerlingen, maar met een andere aanpak. Tussendoor wordt de taal in kwestie ook ingeoefend. Uiteindelijk moeten CLIL-leerlingen en niet-CLIL-leerlingen dezelfde leerstof kennen. Het leerplan wordt dus gewoon gevolgd. Het lijkt dan meteen dat CLIL er is voor sterkere leerlingen, die al beter zijn in de taal in kwestie. Dit is niet zo: CLIL is er niet alleen voor de sterkere leerlingen: Sterke leerlingen blijven ook in dit systeem sterk, zwakke leerlingen worden er sterker door. De manier van lesgeven is namelijk helemaal anders: meer gericht op communicatie, groepswerk,… Door in een andere taal les te volgen, worden nieuwe gebieden in de hersenen geactiveerd, waardoor iedereen meer bijleert dan alleen het algemene vak. Veel leerlingen kennen ook meer van andere talen dan ze denken, maar ze durven vaak niet spreken of schrijven. Omdat in CLIL taalfouten niet tellen, durven ze meer, waardoor ze ook buiten school beter kunnen en durven spreken. De remmingen om een taal te durven spreken vallen weg. Resultaten in andere scholen tonen een serieuze verbetering van beide vakken, iets waar we bij SIVI ook op hopen!

CLIL @ SIVI

Leerlingen van het derde jaar Ondernemen en IT en Ondernemen en communicatie  zullen vanaf volgend schooljaar de keuze hebben geschiedenis te volgen in het Engels, bij mevrouw Vandendriessche. De leerlingen van het vijfde jaar Marketing en Ondernemen en van het vijfde jaar Office management en communciatie  zullen aardrijkskunde in het Engels kunnen volgen bij meneer Fonteyne.

Kies dus voor CLIL @ SIVI!

Enkele reacties…

Mr. Fonteyne: "Ik was meteen enthousiast over de mogelijkheid aardrijkskunde te geven in het Engels. Ik mag het meteen geven omdat ik ook Engels studeerde in Katho Torhout en merkte op Erasmus in Noorwegen al bij kinderen van 8 tot 10 jaar oud hoe Engels gebruikt werd om biologie en dergelijke te geven, met veel succes. Ze spraken op die leeftijd al zeer goed Engels. Ik bekijk het als een uitdaging de leerstof op een compleet nieuwe manier te kunnen brengen. Het zal een serieus werkje zijn om telkens met nieuwe ideeën op de proppen te komen, maar ik kijk er al naar uit. Ik vertrouw er op dat veel leerlingen CLIL zullen willen volgen en dat we het project de volgende jaren zullen kunnen uitbreiden naar andere richtingen."

Jonas Lootens, 5 LOS: ‘Dit zou wel ‘chill’ zijn, zo zou ons Engels nog beter worden.’

Jan-Lawrence Deraedt, 5 HA: ‘We zouden nog meer kunnen bijleren, alsof je twee lessen in één krijgt’.

Jules Sap, 5 HA: ‘We zouden het Engels eindelijk kunnen gebruiken buiten de les, in plaats van enkel Engels te leren uit boeken.’