Schoolraad

Op 1 april 2005 werd de participatieraad vervangen door de schoolraad. Deze schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap.
De schoolraad geeft advies en overlegt met het schoolbestuur over  onderwijsaangelegenheden. De twee scholen van campus zuid, namelijk SiVi en VLTI, zetelen in een gemeenschappelijke schoolraad.