Inspraak - Pedagogisch overleg

Dit overlegorgaan is samengesteld uit de coördinatoren van de verschillende richtingen: handel, sociaal en technische wetenschappen, lichamelijke opvoeding en sport, creatie en mode en maatschappelijke veiligheid. Zowel TSO als BSO zijn vertegenwoordigd.

Telkens is er een vertegenwoordiger van de ondersteunende diensten: GOK, leerlingenraad, leerlingbegeleiding en studiemeesters-opvoeder.

Het is de bedoeling dat dit overlegorgaan advies verleend aan de directie en feedback geeft over verschillende pedagogische items.